Anne Karine Dihle

MINIFOREDRAG:

Hvorfor trenger vi teknologi i rehabilitering av pasienter ?

Anne Karine Dihle er innovasjonsrådgiver i avdeling for innovasjon, teknologi og e-helse ved Sunnaas sykehus HF​. Hun har mangeårig erfaring i Sunnaas sykehus, som klinisk ergoterapeut, leder og siste fire år i innovasjon. Anne Karine arbeider tett med studenter i designfag, Jobb smartere (LEAN-prosesser) i klinikk og nytt sykehusbygg.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA