PANEL:

Å FORLATE KLINIKKEN

Ingeborg Senneset er utdannet sykepleier, journalist og forfatter. I tillegg er hun meddommer i Oslo Tingrett. Ingeborg er en viktig stemme i sammfunnsdebatten om temaer som alternativ medisin, psykiatri, helse, menneskerettigheter og vaksinemotstand.

panel:

Å forlate klinikken

Marie er utdannet lege og har doktorgrad i medisin. Hun startet sin spesialisering innen kirurgi, før hun tok valget om å slutte i protest mot en ukultur på arbeidsplassen. Hun jobber nå med likestilling på fulltid gjennom den internasjonale kampanjen #HunSpanderer, har gitt ut bok om temaet, holder foredrag internasjonalt og bekjemper diskriminering i bedrifter over hele verden gjennom sitt engasjement.
keynote:

Om kunstig intelligens i helse

Ishita Barua er utdannet lege, spesialiserer seg innen gastroenterologi og er nå forsker innen tarmkreft ved Universitetet i Oslo. I hennes forskning er hun opptatt av hvordan vi kan bruke kunstig intelligens til å skille mellom ufarlige forandringer og forstadier til kreft i tarmen. I tillegg sitter hun som varamedlem i Bioteknologirådet, er leder av Norske Yngre Indremedisinere og sitter i Fagstyret til Legeforeningen.
MINIFOREDRAG:

Fremtidens sykehus

Erik Fosse er lege, professor og avdelingsleder ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet, som er en forsknings- og utprøvningsavdeling for ny teknologi innen medisinsk behandling. Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og professor i minimal invasiv og bildeveiledet behandling. Fosse har også et brennende internasjonalt engasjement, og har drevet krigskirurgi i konfliktområder over hele verden.

panel:

Hvordan ser fremtiden ut?

Ole Trond Berg er et levende leksikon om tingenes tilstand i helsevesenet. På hans 70-årsdag tok helseministeren turen innom for å takke ham for sitt bidrag i helsepolitikken. Han er professor emeritus ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO) og statsviter av bakgrunn.

panel:

Å forlate klinikken

Etter noen år som kliniker, forsker og underviser på Rikshospitalet erfarte Andreas at IT-løsningene i helsevesenet var for dårlige til at han selv og hans kolleger kunne gi så god pasientbehandling som de ønsket å gi. Erfaringen vekket hans interesse for helse-IT og han tok steget ut som fulltids konsulent i Accenture. For tiden kombinerer han rollen som konsulent med full jobb som LIS-lege mot spesialisering i kardiologi. Han er også styremedlem i Legenes forening for helseteknologi og innovasjon.

panel:

Å FORLATE KLINIKKEN

Johnny Advocaat-Vedvik (36) er utdannet sykepleier, og har arbeidet med kvalitetsforbedring og organisasjonsutvikling de siste 10 årene. I dag arbeider han som konsulent i EY, men har tidligere arbeidet i teknologiselskap, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og sykehus.
panel:

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Ida Susanna Fattah jobber som kommuneoverlege, og er grunnlegger og daglig leder av MedEvent. Hun startet MedEvent fordi hun ville øke hastigheten av innovasjon, og mener dette gjøres ved å inkludere og løfte frem unge helsearbeidere.
Pitch:

Helsepersonell forteller

Jonas Carsten Jeppesen er CEO & co-founder av Zyberia AS, han jobber samtidig som fastlege, er spesialist i allmennmedisin og utdannet kognitivterapeut. Jonas forsker på forebygging og organisering av helsetjenester, og underviser ved Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet Norway Health Tech som konsulent.

miniforedrag:

Fremtidens kreftbehandling

Else Marit Inderberg er leder for en forskningsgruppe ved Seksjon for Celleterapi, Oslo Universitetssykehus-Radiumhospitalet hvor fokus er immunmonitorering i kliniske studier og utvikling av celleterapi i kreftbehandling.
MINIFOREDRAG:

FREMTIDENS KREFTBEHANDLING

Per Håvard Kleven har bakgrunn fra høyteknologiindustrien på Kongsberg. Der har han i flere tiår hatt lederansvar for teknisk og forretningsmessig utvikling av nye og komplekse produkter, ofte inklusiv internasjonal markedsintroduksjon.
MINIFOREDRAG:

FREMTIDENS KREFTBEHANDLING

Bjørn Klem er er cand pharm fra UiO 1984 og har tidligere jobbet i norske biotekselskaper med å utvikle legemidler og medisinsk utstyr innenfor områdene hjerte-kar og kreft. Han er daglig leder for Oslo Cancer Cluster Incubator.
MINIFOREDRAG:

Hvorfor trenger vi teknologi i rehabilitering av pasienter ?

Anne Karine Dihle er innovasjonsrådgiver i avdeling for innovasjon, teknologi og e-helse ved Sunnaas sykehus HF​. Hun har mangeårig erfaring i Sunnaas sykehus, som klinisk ergoterapeut, leder og siste fire år i innovasjon. Anne Karine arbeider tett med studenter i designfag, Jobb smartere (LEAN-prosesser) i klinikk og nytt sykehusbygg.
MINIFOREDRAG:

Hvorfor trenger vi teknologi i rehabilitering av pasienter ?

Linda Sørensen er ergoterapeut med master i Robotikk for trening av pasienter med ryggmargsskade. Hun er leder ved det Teknologiske intervensjonssenteret som er under oppbygging på Sunnaas sykehus, og arbeidet til daglig med robotikk i rehabilitering.
MINIFOREDRAG:

Innovasjon ved Oslo universitetssykehus

Camilla Stolp jobber som innovasjonsrådgiver på tredje året i OUS, og har vært ansatt i sykehuset siden 2003. Hun har klinisk erfaring og har vært rådgivende i klinikkstab. «Mitt fokus er å forbedre tjenestene våre til beste for pasientene og de ansatte med fokus på bruker- og pårørendeinvolvering» Camilla har er stort nettverk og kjenner sykehusets kompleksitet godt.
MINIFOREDRAG:

Innovasjon ved Oslo universitetssykehus

Christian Skattum her vært leder av Innovasjonsavdelingen ved OUS i 2 år, og har bred erfaring med innovasjon og ledelse fra både privat og offentlig sektor.

MINIFOREDRAG:

Innovasjon ved Oslo universitetssykehus

Mona Helen Rønningsen er spesialrådgiver i innovasjonsavdelingen og har gitt råd og veiledning i innovasjonsarbeidet i OUS i snart ti år. «Det som gir meg positivitet og energi i hverdagen er møtene med alle de flinke ansatte som alle har ett felles mål; å gjøre det best mulig for pasientene våre! Det er med stor ydmykhet og glede jeg hjelper til i deres spennende innovasjonsarbeid.»

KONFERANSIER

Iselin Shumba er skuespiller og aktivist. Hun er utdannet ved Khio, UiO og i NYC. Hun har jobbet ved flere av landets største scenene deriblant Nationaltheatret. Kanskje du har sett henne som ordfører ‘Amalie’ i Kilergata, TV2, eller ‘Hjertrud’ i Snøfall, lærere ‘Camilla’ i ZombieLars, begge NRKSuper? 

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA