Om MedEvent

Vi brenner for å øke hastigheten av innovasjon i helsevesenet, gjennom å skape verdifulle møteplasser.

Ved å skape møteplasser i helse, som karrierekonferansen og Klagepilser, ønsker vi å løfte frem “young professionals” som en viktig kilde til innovasjon i helsesektoren.

“Young professionals” er de uerfarne kollegene i helsevesenet som har med seg et utenfrablikk, engasjement for faget og vilje til å yte litt ekstra. De er en viktig ressurs fordi de har fordelen med ikke å kjenne uskrevne normer.

Ved å skape trygge, lærerike og tverrfaglige møteplasser skal vi få helsepersonell til å føle seg verdifulle og gi dem verktøy til å utfordre status quo. På denne måten mener vi at de kan være en undervurdert kilde til innovasjon fra “bakken” – der utfordringene skjer.

Det mangler insentiver som motiverer unge kolleger til å bidra utover det faglige. Kanskje er det på tide at våre minst erfarne anses som vår mest verdifulle ressurs for å utruste helsevesenet for fremtiden.

Ida Susanna Fattah

Daglig leder

Jeg ble sjokkert da vi for første gang hørte unge helsearbeidere fortelle om hvilke barrierer de opplevde for å dele tanker om forbedringer på arbeidsplassen. De var veldig redde for “bråkmaker”-stempelet – og det at de ikke tør å si ifra går utover pasientene. Dette må vi endre på.

Robert Grinde

CTO

Da jeg startet på medisinstudiet ble kontrasten stor mellom mine forventninger og virkeligheten i norsk helsevesen. Jeg opplevde at prosedyrer var skrevet i sten, og at endringer gikk tregt. Skal helsesektoren fortsette som attraktiv arbeidsplass, og pasienters helse ivaretas på best mulig vis, må vi tørre å utfordre kulturen.

Mathias Kaurstad Morthen

CINO

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA