Hvordan påvirker koronapandemien arbeidssituasjonen til helsepersonell?

Vi utfører nå en undersøkelse der vi kartlegger hvordan pandemien har påvirket helsepersonells holdning til yrket, deres opplevelse av trygghet på jobb, og risiko for smitte i arbeidet. Svarene vil publiseres i en rapport på våre nettsider. La din stemme bli hørt!

Dine meninger er viktige

Bidra med viktige innspill som helsepersonell på spørreundersøkelser, telefonintervjuer og paneldiskusjoner. Meld din interesse her.

Fremtidens helsepersonell PROGRAM 2019

Norges første karrierekonferanse for helsepersonell som setter fokus på utvikling gjennom hele yrkeslivet.

Klagepils

En klagepils er en sosial og oppløftende måte å lære seg hvordan klaging kan brukes til innovasjon.

Hva er karrierekonferansen?

Dette er Norges første karrierekonferanse for helsepersonell, som setter fokus på utvikling gjennom hele yrkeslivet. Hovedtema for årets konferanse er innovasjon og entreprenørskap. Karriere handler ikke bare om å søke jobber eller oppdatere CV’n sin, det handler om å stadig utvikle sin kompetanse og være forberedt på utfordringene som kommer. Vi har utviklet et helt unikt konsept for konferansen for å skape mulighet for verdifulle møter mellom utstillere og deltakere.

Arrangeres i samarbeid med

Billetter

Billettsalget til konferansen i 2020 er ikke åpnet enda.

Sponsor

Vil du være med på å skape Norges første karrierekonferanse for helsepersonell? Meld din interesse så tar vi kontakt.

Frivillig

Ønsker du å bidra på Karrierekonferansen? Utvid ditt nettverk og bli kjent med engasjerte kollegaer. Vi trenger hjelp til registrering og rigging. 

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA