Camilla Stolp

MINIFOREDRAG:

Innovasjon ved Oslo universitetssykehus

Camilla Stolp jobber som innovasjonsrådgiver på tredje året i OUS, og har vært ansatt i sykehuset siden 2003. Hun har klinisk erfaring og har vært rådgivende i klinikkstab. «Mitt fokus er å forbedre tjenestene våre til beste for pasientene og de ansatte med fokus på bruker- og pårørendeinvolvering» Camilla har er stort nettverk og kjenner sykehusets kompleksitet godt.

Kan du fortelle kort om innovasjonsavdelingen ved OUS?

Kort fortalt jobber vi med innovasjon i OUS etter en modell hvor du har Tjenesteinnovasjon og Produktinnovasjon langs den ene dimensjon, og kommersialiserbare innovasjoner og ikke-kommersialiserbare innovasjoner langs den andre dimensjonen. «Det skal nytte å tenke nytt», sier vi ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det er både en ambisjon og en forpliktelse som bør være en ledestjerne for alle som jobber her. OUS er i kraft av sine mer enn 23 000 ansatte, nasjonal og internasjonal spisskompetanse, samarbeid med offentlige og private partnere, og tusenvis av daglige møter med pasienter og pårørende – et innovasjonssystem som det skal og bør forventes mye av. På noen områder er i vi i dag på verdenstoppen, på andre områder har vi et stort utviklingspotensial. Det forventes fra oppdragsgivere og samarbeidspartnere at vi, som universitetssykehus, tar et spesielt ansvar for å være med å løse utfordringene knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA