Ida Susanna Fattah

panel:

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Ida Susanna Fattah jobber som kommuneoverlege, og er grunnlegger og daglig leder av MedEvent. Hun startet MedEvent fordi hun ville øke hastigheten av innovasjon, og mener dette gjøres ved å inkludere og løfte frem unge helsearbeidere.

Hva drev deg til å starte MedEvent?

Jeg har engasjert meg i helseledelse og -teknologi i flere år, og ble rimelig frustrert på hvor lite fokus det var på å involvere unge helsearbeidere tidlig i prosesser som angår deres fremtid. Vi trenger mer innovasjon i helsesektoren.

Hva håper du å oppnå gjennom MedEvents Karrierekonferanse?

Først og fremst håper jeg at unge kollegaer skal bli inspirert på konferansen, og se mulighetene for hvordan vi kan forbedre fremtiden i helse-Norge. Det er vi som vil bli hardest rammet av utfordringene dersom vi ikke endrer hvordan tjenestene gis idag. Kanskje kreves det at flere går ut av klinikken for å skape nye løsninger basert på innsikten man har fra møter med pasientene. Uansett, bør alle som skal jobbe i helsesektoren ha kunnskap om hva som rører seg av teknologiske løsninger. Fremfor å bare godta dagens utdaterte teknologi og tjenester, bør vi begynne å kreve bedre løsninger gjennom å oppdage hva som finnes der ute.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA