Johnny Advocaat-Vedvik

panel:

Å FORLATE KLINIKKEN

Johnny Advocaat-Vedvik (36) er utdannet sykepleier, og har arbeidet med kvalitetsforbedring og organisasjonsutvikling de siste 10 årene. I dag arbeider han som konsulent i EY, men har tidligere arbeidet i teknologiselskap, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og sykehus.
I arbeidet med ledere og klinikere i sykehus og kommuner, så har han sett at det er tydelig at norsk helsetjeneste er så god den er på grunn av dedikerte og dyktige fagfolk, og paradoksalt nok ofte til tross for eksisterende teknologier, ledelsesstrukturer og finansieringsmodeller. For tiden er han opptatt av å utvikle et strategisk samarbeid mellom EY og Johns Hopkins Medicine/Armstrong Institute for å kunne støtte norske virksomheter i det strategiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Hvorfor valgte du å bli sykepleier?

Etter et halvt år som voluntør i Latin-Amerika, så valgte jeg å studere sykepleie og startet å arbeide på en infeksjonspost og senere med smittevern. Drømmen var å kunne arbeide med infeksjonsforebygging sammen for Leger uten grenser eller Røde kors. Jeg ble raskt mer fascinert av menneskene enn mikrobene, og særlig hvordan man bør fasilitere endringsprosesser for å sikre adferdsendring og reell effekt. I dette arbeidet er problemløsning avgjørende for å skape effekt, og det er noe jeg er særlig opptatt av i arbeidet vi driver sammen med ledere, leger og helsepersonell ute i tjenestene: å finne riktig diagnose før man setter i gang behandling.

Hvordan jobber du med forbedring gjennom jobben som konsulent?

Det er stor variasjon mellom prosjektene vi gjør sammen med tjenestene, men ofte er formålet med dem å gjøre det enklere for helsepersonell å gjøre det pasient og pårørende har behov for når behovet oppstår. Da starter vi med å utforske pasientenes behov, for deretter å arbeide med prosesser, organisasjon og teknologi slik at det blir enkelt å gjøre det riktig. De siste årene har vi også arbeidet mye med ledere og deres kultur og strukturer for å brukerinvolvering -og sentrering og kontinuerlig forbedring.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA