Ishita Barua

keynote:

Om kunstig intelligens i helse

Ishita Barua er utdannet lege, spesialiserer seg innen gastroenterologi og er nå forsker innen tarmkreft ved Universitetet i Oslo. I hennes forskning er hun opptatt av hvordan vi kan bruke kunstig intelligens til å skille mellom ufarlige forandringer og forstadier til kreft i tarmen. I tillegg sitter hun som varamedlem i Bioteknologirådet, er leder av Norske Yngre Indremedisinere og sitter i Fagstyret til Legeforeningen.

Kunstig intelligens

Som en ung lege innen helsevesenet, har Ishita engasjert seg i forskning rundt tarmkreft og kunstig intelligens innenfor medisin. Kunstig intelligens i helsevesenet kan potensielt gi bedre og raskere diagnoser, og oppfølging av sykdom kan bli mer personlig. Hva er det egentlig og hvordan vil dette påvirke måten vi jobber på som helsepersonell?

Vi har stilt Ishita noen spørsmål om hva hun mener om kunstig intelligens i helsesektoren og tips hun har til unge kollegaer:

Hvordan kan helsepersonell forberede seg på ny teknologi?

Helsepersonell har stadig opp gjennom historien måttet lære seg ny teknologi. Imidlertid har man innen helsevesenet generelt, en mer konservativ tilnærming når det gjelder å implementere nye systemer, av hensyn til først og fremst pasientene. For å ta i bruk ny teknologi på en medisinsk forsvarlig måte, må man vite at endringen med høyest mulig sikkerhet, representerer en forbedring. Det innebærer at helsepersonell ofte kan ha hørt om nye teknologiske fremskritt, lenge før de faktisk tas i bruk på norske sykehus. Det gjelder også kunstig intelligens. 

Hvor langt har kunstig intelligens kommet i norsk helsevesen?

I Norge kan kunstig intelligens etterhvert bli brukt i helsevesenet i form av klinisk beslutningsstøtte, dvs. en form for diagnostisk verktøy som kan hjelpe legen med å fatte medisinske beslutninger på en bedre måte. Per i dag er det ingen norske sykehus som bruker slike verktøy i klinikken, men vi begynner å se en del internasjonal forskning bla. innen radiologi, kardiologi og endokrinologi, som kanskje vil støtte opp om klinisk bruk i nær fremtid. I land som USA og Storbritannia har man kommet noe lenger med utprøvingen.

Tips til unge kollegaer?

Mitt beste tips er å være åpen for alle mulighetene som kommer ens vei, og gjerne være åpen for litt mer utradisjonelle valg underveis. Det er nyttig å lære om litt ulike ting, fordype seg i emner man synes er interessante og forsøke å ikke snevre inn interessefeltet for tidlig. Legerollen har endret seg betydelig de siste 100 årene, og vil nok endre seg også de neste årene.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA