Linda Sørensen

MINIFOREDRAG:

Hvorfor trenger vi teknologi i rehabilitering av pasienter ?

Linda Sørensen er ergoterapeut med master i Robotikk for trening av pasienter med ryggmargsskade. Hun er leder ved det Teknologiske intervensjonssenteret som er under oppbygging på Sunnaas sykehus, og arbeidet til daglig med robotikk i rehabilitering.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA