Andreas Auensen

panel:

Å forlate klinikken

Etter noen år som kliniker, forsker og underviser på Rikshospitalet erfarte Andreas at IT-løsningene i helsevesenet var for dårlige til at han selv og hans kolleger kunne gi så god pasientbehandling som de ønsket å gi. Erfaringen vekket hans interesse for helse-IT og han tok steget ut som fulltids konsulent i Accenture. For tiden kombinerer han rollen som konsulent med full jobb som LIS-lege mot spesialisering i kardiologi. Han er også styremedlem i Legenes forening for helseteknologi og innovasjon.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA