Per Håvard Kleven

MINIFOREDRAG:

FREMTIDENS KREFTBEHANDLING

Per Håvard Kleven har bakgrunn fra høyteknologiindustrien på Kongsberg. Der har han i flere tiår hatt lederansvar for teknisk og forretningsmessig utvikling av nye og komplekse produkter, ofte inklusiv internasjonal markedsintroduksjon.
Siden 2016 har han arbeidet i Kongsberg Beam Technology AS med utvikling av et system som skal kunne foreta terapeutisk stråling mot kreft med industriell presisjon. Målet er å unngå friskvevskader. Dersom selskapet lykkes teknisk, finansielt og kommersielt, kan produktet komme i alminnelig bruk fra 2025.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA