Gjennom å bidra i organisasjoner og foreninger lærer vi mye om oss selv, samtidig som vi får anledning til å bli med i et felleskap utenfor vårt daglige nettverk. I tillegg byr det på verdifull innsikt i forbindelse med arbeidslivet. MedEvents arrangement er basert på frivillighet, og vi ønsker å danne et allsidig nettverk av engasjerte mennesker som kan få verdifull kunnskap gjennom bidraget sitt.

Til konferansen “Fremtiden helsepersonell” trenger vi hjelp med følgende:

  • Rigging på dagtid før konferansen
  • Rydding i etterkant
  • Innsjekk (oppmøte kl 14:30)
  • Guider under konferansen
  • Å spre informasjon om konferansen til kollegaer og venner på sosiale medier og i virkeligheten

Kan du hjelpe oss med ett eller flere av disse tingene? Bli med i Medevent-teamet og få anledning til å delta på interne kurs om ledelse, innovasjon og entreprenørskap – og selvsagt gratis adgang til alle våre konferanser! Meld din interesse.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA